Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α' & Β'


Εικοσιεφτά αιώνες ιστορίας και ζωής της Πύδνας και του Κίτρους προσπάθησε να περιλάβει μέσα στις σελίδες του το βιβλίο αυτό. Πολύ το χρονικό διάστημα και πλούσια και ποικίλη η Ιστορία της Πύδνας και του Κίτρους. Ελάχιστες συγκριτικά οι σελίδες του βιβλίου και όχι αρκετό το υλικό που περιέχουν, για να καλύψουν από κάθε πλευρά μια τόσο μακραίωνη και ιστορικά ταραχώδη και ενδιαφέρουσα περίοδο.
Η Πύδνα, που υπήρξε μια απ' τις ονομαστότερες ελληνικές πόλεις στη Μακεδονία και μια απ' τις σπουδαιότερες του βασιλείου των Μακεδόνων και το δυναμικότερο και εμπορικότερο λιμάνι αυτού του χώρου εκείνων των εποχών, έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή της περιοχής και τότε και στις κατοπινές ακόμα περιόδους, με τη φονικότατη δε και από κάθε άποψη σπουδαία και παγκόσμια ονομαστή μάχη, που έλαβε χώρα στον τόπο της, σημάδεψε την τροχιά της ιστορίας της Μακεδονίας, της Ελλάδας και ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου. Η μάχη της Πύδνας, που με την ήττα του Περσέα κατέλυσε τη δυναστεία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, διέλυσε το κράτος των Μακεδόνων και άνοιξε τις πύλες εξάπλωσης των Ρωμαίων στα Βαλκάνια και στην Ανατολή, χάραξε νέες κατευθύνσεις στις πορείες των Εθνών και μετέβαλε τις τύχες των λαών τους.
Η Πύδνα και το Κίτρος συνεχίζουν να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και στην περίοδο των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Το δε Κίτρος, παίρνοντας στα κατοπινά χρόνια μόνο του τη σκυτάλη, αγωνίζεται επίμονα και προσπαθεί ασταμάτητα να επιβιώσει, να περισώσει και να διαιωνίσει τη βαριά ιστορική κληρονομιά, που επωμίστηκε. [...]
Συνέβησαν λοιπόν πολλά και μεγάλα στον ιστορικά παραμελημένο απ' τους νεότερους Έλληνες χώρο της Πύδνας και του Κίτρους, τα οποία είτε δεν συγκίνησαν καθόλου ή όσο έπρεπε όσους ασχολήθηκαν σε παλαιότερες εποχές με την ιστορική έρευνα ή παραμερίστηκαν και υποσκελίστηκαν από άλλους με συνέπεια να σκεπαστούν με το πέρασμα του χρόνου με περισσότερη λήθη και να γίνουν με τον καιρό πιο δυσδιάκριτα στο μάτι και πιο δευτερεύοντα στη σκέψη.
Αλλά και ντόπιοι λόγιοι, που γεννήθηκαν και έζησαν σε παλαιότερες εποχές μέσα σ' αυτόν το χώρο, δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε, ή δεν ασχολήθηκαν καθόλου εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις με την ιστορία της Πύδνας, γι' αυτό και δεν υπάρχουν σήμερα αρκετές γραπτές πληροφορίες, ιδίως για τις νεότερες ιστορικές περιόδους.
Όλα αυτά καθιστούν το έργο του σημερινού ερευνητή δύσκολο και επίπονο και τον κάνουν να σκεφτεί και δεύτερη φορά, πριν αποδυθεί σε ένα τέτοιο αγώνα.
Σήμερα, παραδίνοντας το βιβλίο αυτό στον αναγνώστη, δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι κάλυψα όλα τα επί μέρους σημεία της πλούσιας ιστορίας της Πύδνας και του Κίτρους. Έχω όμως την πεποίθηση πως έκαμα κάποια προσπάθεια η οποία στηρίζεται σε ευρύ φάσμα ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)


Ο δεύτερος τόμος, συμπληρώνοντας τη μακραίωνη ιστορική πορεία στη ζωή της Πύνδας και του Κίτρους, αναφέρεται σε νεότερες εποχές και σε πρόσφατα κατά το πλείστο γεγονότα. Γι' αυτό κι ένα μεγάλο μέρος της αφήγησης των διαδραματισθέντων κατά την περίοδο αυτή γεγονότων στηρίχτηκε σε προσωπικές μαρτυρίες και αφηγήσεις επιζόντων ακόμα κατοίκων του χωριού.
Πολλά από τα γεγονότα της τελευταίας περιόδου έζησε από κοντά και ο γράφων και σε αρκετά πήρε μέρος και ο ίδιος. Για το λόγο αυτό και ορισμένα κεφάλαια του παρόντος τόμου έχουν τη χροιά του οδοιπορικού και τον τόνο του χρονικού.
Παρά τα κάποια μειονεκτήματα που περικλείει η μέθοδος αυτή, της έρευνας και του συμπεράσματος, η προσωπική μαρτυρία δίνει οπωσδήποτε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πραγματικότητα των αφηγήσεων και στην αντικειμενικότητα των γεγονότων. Η εξασφαλισμένη δε αμεροληψία του μάρτυρα αυξάνει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και εδραιώνει τη σιγουριά του ερευνητή. Για την εξασφάλιση αυτής της σιγουριάς συγκεντρώσαμε στοιχεία από διαφορετικές και κατά το δυνατόν αντίθετες πηγές και διασταυρώσαμε, όσο γινόταν, περισσότερες πληροφορίες. Σε πολλές περιπτώσεις παραθέσαμε αυτούσιες διαφορετικές πάνω στο ίδιο θέμα μαρτυρίες, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη τη δυνατότητα να δει τα γεγονότα από διαφορετικές σκοπιές, να συγκρίνει και να κρίνει ο ίδιος για την αλήθεια και την ακρίβεια των ιστορούμενων. Παράλληλα αποφύγαμε την ευρύτερη και βαθύτερη έρευνα των συμβάντων στις τελευταίες δεκαετίες, λόγω του πολύ πρόσφατου των γεγονότων, και περιοριστήκαμε μόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και στην παράθεση στοιχείων, τα οποία πιστεύουμε πως σωζόμενα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο έργο του μελλοντικού ερευνητή.
Με την πεποίθηση ότι με την έρευνά μας αυτή συμβάλλουμε θετικά στην ανασυγκρότηση και στη σωστή απεικόνιση της ιστορικής πραγματικότητας και μιας -κατά τη σύγχρονη εποχή- ζωτικής ελληνικής περιοχής, προχωρούμε με την αντικειμενικότητα που επιβάλλεται, στο ξεδίπλωμα μιας ακόμα πτυχής της πολύ ενδιαφέρουσας αλλά άγνωστης ακόμα, στις λεπτομέρειές της, ιστορίας του μακεδονικού χώρου. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου